Kategoria:

Opis

Winietowane zdjęcie koleżeńskie 15x21cm.